Fire Training Courses

Top Courses

This training is compulsory for the staff and users of the Veerenni 40a office building. Theory training for the Veerenni 40a evacuation and fire d...
7 Lectures
Evacuation
1,5 h
Members only
Käesolev koolitus on Laagri Tervisekeskuse iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline koolitus. Koolitus on kohu...
6 Lectures
1,5 h
Members only
This training is mandatory for Prisma Peremarket AS employees and building users in all units all over Estonia.
1 Lectures
Members only
Sihtgrupp Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuh...
8 Lectures
8h
Hot Work
4,5 h
96 €
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Programm on Eesti Päästea...
4,5 h
Работы с использованием открытого огня или искр (огнеопасные работы) могут выполняться в порядке хозяйственной деятельности лицами, прошедшими КУРС...
Hot Work
96 €
Works involving an open flame or sparks (hot works) may be performed in the form of an economic activity by persons who have completed the HOT WORK...
Members only
Käesolev koolitus on kohustuslik Tori Sotsiaalmaja töötajatele ja hoone kasutajatele.
1 Lectures
Members only

Upcoming Zoom Meetings