Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus on kokku pandud Tuleohutuse seaduse § 3 lg 2 põhjal.

Koolituse eesmärk on anda evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja korraldamiseks.

Koolitusele on oodatud evakuatsiooni eest vastutavad isikud, evakuatsioonijuhid, vahetuse vanemad ning teised antud vastutust omavad isikud.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab evakuatsiooni eest vastutavana oma kohustusi
  • Rakendab saadud teadmisi tulekahju tagajärgede ennetamisel
  • On suuteline juhtima evakuatsiooni päästeteenistuse saabumiseni
  • On pädev esindama ettevõtet päästetööde juhtimisgrupis

Koolitusel läbitavad teemad:

Teema 1 Tulekahju areng ja seotud ohud
Teema 2 ATS süsteem ja selle kasutamine
Teema 3 Ohutu evakuatsiooni läbiviimine
Teema 4 Koostöö päästemeeskondadega
Teema 5 Taastavad tegevused

Koolituse kestus: 6 akadeemilist tundi

1
Tulekahju areng ja seotud ohud
2
ATS süsteem ja selle kasutamine
3
Ohutu evakuatsiooni läbiviimine
4
Koostöö päästemeeskondadega
5
Taastavad tegevused

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Lectures: 5

Archive