Harkujärve Põhikool

See koolitus on kohustuslik Harkujärve Põhikooli hoone töötajatele.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teooria koolitus

Käesolev koolitus on iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline koolitus. Koolitus on kohustuslik vähemalt kord aastas kõigile selle hoone kasutajatele.

Koolituse peamised teemad on: 
Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus
Teema 2. Evakuatsioon
Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

1
Sissejuhatus
2
Oluline info Harkujärve Põhikool kohta
3
Kohustused tuleohutuse tagamisel
4
Tulekahju areng

Selles peatükis õpime kuidas tulekahju areneb esimestest sekunditest alates süttimisest ning millised ohud sellega kaasnevad.

5
Töötajate ja teiste hoones viibivate isikute tegevus häirekellade rakendumisel (enne evakuatsioonikorraldust):

Hoones olevate töötajate tegevuse kirjeldus automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häire rakendumisel.

6
Hädaabinumber 112
7
Tulekustuti kasutamine
8
Tuleohutusalaste teadmiste kontroll
4 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Registreerunud: 27 õpilast
Loenguid: 7