Keila Rukkilille lasteaed

See koolitus on kohustuslik Keila Rukkilille lasteaia töötajatele.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teooria koolitus

Käesolev koolitus on iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline koolitus. Koolitus on kohustuslik vähemalt kord aastas kõigile selle hoone kasutajatele.

Koolituse peamised teemad on: 
Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus
Teema 2. Evakuatsioon
Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

1
Sissejuhatus
2
Oluline info Keila Rukkilille lasteaia hoone kohta
3
Kohustused tuleohutuse tagamisel
4
Tulekahju areng

Selles peatükis õpime kuidas tulekahju areneb esimestest sekunditest alates süttimisest ning millised ohud sellega kaasnevad.

5
Hädaabinumber 112
6
Töötajate ja teiste hoones viibivate isikute tegevus häirekellade rakendumisel (enne evakuatsioonikorraldust):

Hoones olevate töötajate tegevuse kirjeldus automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häire rakendumisel.

7
Tulekustuti kasutamine
8
Keila Rukkilille lasteaia töötajate tuleohutusalaste teadmiste kontroll
5 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Registreerunud: 31 õpilast
Loenguid: 7