Martna Põhikool

See koolitus on kohustuslik Martna Põhikooli töötajatele ja hoone kasutajatele.

Martna Põhikooli evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teooria koolitus.

Käesolev koolitus on Martna Põhikooli iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline koolitus. Koolitus on kohustuslik vähemalt kord aastas kõigile Martna Põhikooli töötajatele ja teistele hoone kasutajatele.

Koolituse peamised teemad on: 
Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus
Teema 2. Evakuatsioon
Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

1
Sissejuhatus
2
Martna Põhikooli oluline info
3
Peamised tulekahju tekkepõhjused
4
Töötajate ja teiste hoones viibivate isikute tegevus häirekellade rakendumisel (enne evakuatsioonikorraldust):

Hoones olevate töötajate tegevuse kirjeldus automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häire rakendumisel.

5
ATS-i eest vastutava töötaja tegevus ATS häirekellade rakendumisel:

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häire kontrollimise eest vastutava isiku tegevuse kirjeldus.

6
Õpetaja tegevus häirekellade rakendumisel (enne evakuatsioonikorraldust)

Õpetaja tegevuse kirjeldus automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häire rakendumisel enne evakuatsioonikorralduse saamist.

7
Tulekustuti kasutamine
8
Tulekustutusteki kasutamine
9
Hädaabinumber 112
10
Martna Põhikooli teadmiste kontroll
8 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Telli koolitus
Registreerunud: 18 õpilast
Loenguid: 9