TLT – Nõmme tee keskus

Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee maja evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teooria koolitus.

Käesolev koolitus on Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee maja iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline koolitus. Koolitus on kohustuslik vähemalt kord aastas kõigile Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee maja töötajatele ja teistele hoone kasutajatele.

Koolituse peamised teemad on vastavalt Siseministri määruse lisale: 
Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus
Teema 2. Evakuatsioon
Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

1
2
3
Tulekahju areng

Selles peatükis õpime kuidas tulekahju areneb esimestest sekunditest alates süttimisest ning millised ohud sellega kaasnevad.

4
Kuidas kasutada tulekustutit?
5
Kuidas kasutada tulekustutustekki?

Tulekustutusteki kasutamise õppevideo!

6
Kohustused tuleohutuse tagamisel
7
Peamised tulekahju tekkepõhjused.
8
Töötajate ja teiste hoones viibivate isikute tegevus häirekellade rakendumisel.

Hoones olevate töötajate tegevuse kirjeldus automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häire rakendumisel.

9
ATS-i eest vastutava töötaja tegevus ATS häirekellade rakendumisel:

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häire kontrollimise eest vastutava isiku tegevuse kirjeldus.

10
TLT Nõmme tee oluline tuleohutusalane info
11
TLT Nõmme tee teadmiste kontroll
4 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Telli koolitus
Registreerunud: 2 õpilast
Loenguid: 8