Tuletööd

Tuletööd
4 h 30 min
110 €
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Programm on Eesti Päästea...
10 Loenguid
4 h 30 min
Tuletööd
4,5 h
96 €
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Programm on Eesti Päästea...
4,5 h
Работы с использованием открытого огня или искр (огнеопасные работы) могут выполняться в порядке хозяйственной деятельности лицами, прошедшими КУРС...
Tuletööd
96 €
Works involving an open flame or sparks (hot works) may be performed in the form of an economic activity by persons who have completed the HOT WORK...