Hot Work

Hot Work

Hot Work
4,5 h
96 €
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Programm on Eesti Päästea...
4,5 h
Add to Wishlist
96 €
Работы с использованием открытого огня или искр (огнеопасные работы) могут выполняться в порядке хозяйственной деятельности лицами, прошедшими КУРС...
Add to Wishlist
96 €
Hot Work
96 €
Works involving an open flame or sparks (hot works) may be performed in the form of an economic activity by persons who have completed the HOT WORK...
Add to Wishlist
96 €