Teacher Courses

Keila Tervisekeskuse evakuatsiooni ja tulekahjukorral tegutsemise koolituse teooria koolitus. Koolituse läbimine kord aastas on kohustuslik kõigile...
Add to Wishlist
Members only
In English
Free
Purpose of the training The purpose of the training is to provide the person responsible for fire safety and evacuation in the organization with th...
Add to Wishlist
Free
Koolituse eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleoh...
Add to Wishlist
Free
Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения  эффективной организации пожарной безо...
Add to Wishlist
Free
Hot work may be performed as an financial activity by a person who has completed Hot work course and holds a fire work certificate. Set up of the c...
Add to Wishlist
Free
Данный курс ОБЯЗАТЕЛЕН к прохождению всем лицам, которые осуществляют огневые работы как вид экономической деятельности (т.е получают за это зарпла...
Add to Wishlist
Free
Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Koolituse korraldus Kooli...
Add to Wishlist
Free
Seoses tulekahju korral tegutsemise plaani muutumisega peavad kõik töötajad tutvuma muudetud tulekahju korral tegutsemise plaaniga. Peamised muudat...
Beginner
1 Lectures
Add to Wishlist
Members only
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.